Nacka Energi
Nacka Energi

Med gemensam kraft mot en smartare framtid

Nacka Energis medarbetare planerar, projekterar och monterar utbyggnader, drift och underhåll av elnätet och distribuerar el till över 28 000 abonnenter i ett starkt expansivt Nacka kommun.

 • År
  2018
 • Kategori
  • Kontor
 • Uppdragsgivare
  Nacka Energi
 • Plats
  Stockholm, Nacka
 • Status
  Färdigställd

Lokalerna på Ryssviksvägen i Point Nacka färdigställdes 2018 och tar tillvara ”energier” och stärker identitet för en verksamhet med högt tryck. Arbetsmiljön stärker samverkan, gemenskap och teamarbete. Närhet i lokalerna för montörer och övriga medarbetare, med servicebilar och lagerlokaler, kontorsytor och mötesplatser, samt en tydlig, öppen och robust miljö har prioriterats, delaktighet för alla!

Gränser mellan olika zoner i lokalen tydliggörs, från den kraftfulla samarbetszonen med en tillåtande miljö för kreativa möten, avslappning och gemensam information, till zoner för fokuserat arbete i en lugnare kontext. Zoner avgränsas och tydliggörs i det öppna sammanhanget främst med olika golvmaterial och kulörer. Möblerna är utvalda för olika typer av arbete med variation och tåliga möbler “för alla” i fokus.