Cancerfonden
Cancerfonden

Tillsammans mot cancer – Cancerfondens högkvarter

För att nå målet- att besegra cancer, behöver Cancerfonden en arbetsplats som stödjer arbetet med att samla in medel, finansiera forskning, sprida kunskap samt att ge stöd åt sjuka människor och deras närstående. Man behöver också vara en mötes- och samlingsplats.

 • År
  2020
 • Kategori
  • Kontor
  • Ljusdesign
 • Uppdragsgivare
  Cancerfonden
 • Plats
  Stockholm

Vårt uppdrag har varit att utveckla och förnya både fastighet och arbetssätt för framtiden, åt Cancerfonden på David Bagares gata i Stockholm.

Ambitionen med projektet har varit förändra och modernisera, att skapa en arbetsplats som skall spegla att vi ”tillsammans vill och kan besegra cancer”. Cancerfonden ska arbeta framåtlutat med värderingar som är starkt förankrade i organisationen. Det nya arbetssättet och lokalen ska möjliggöra rekrytering av nya engagerade medarbetare.

Lokalen ska symbolisera öppenheten mellan medarbetarna och människorna som engagerar sig, man vill visa att det är här det händer! Det är inbjudande, välkomnande och livligt. Såväl forskare, medarbetare, Ung Cancer och allmänheten ska känna sig hemma, och uppleva hoppet i att vi tillsammans kan besegra cancer.

Cancerfonden äger sin fastighet och har haft som ambition att förvalta och utveckla sin investering för framtiden. Här såg arkitekterna snabbt en stor potential och möjlighet i att nyttja källarvåningen för att kunna skapa betydligt större kontorsyta. Lösningen blev en generös ny öppning i bjälklaget med en gradängtrappa. Detta skapar ljusinsläpp från gatan och ger ett nytt flöde via trappan till de nedre ytorna. Gradängen har också blivit en plats för informationsdelning och samlingar. På nedre planet har nya ytor för projektarbete och möten skapats, plus ytor för omklädningsrum och förvaring.

Arbetssättet är digitalt och flexibelt med uppdelade zoner för socialt umgänge, samarbete och enskilt arbete på olika plan. Entrén med reception, utställningsyta och besökslounge har blivit inbjudande för såväl besökare, medarbetare och forskare. Där man kan mötas, arbeta och nätverka.

Reflex/ Reform har haft ett team med inredningsarkitekter, arkitekter och ljusdesigners som arbetat mot ett tydligt mål- att effektivisera och optimera lokalen för framtidens arbetssätt. Det har resulterat i en flexibel och hållbar arbetsmiljö med luftiga ytor med generösa dagsljusinsläpp. Inredningen är funktionell och verksamhetsanpassad och kommunicerar varumärket och de tydliga värderingarna. Belysningen stärker upplevelserna av de olika typerna av miljöer och skapar variation och stämningar som lyfter materialitet och kulörer.