SI
Skolinspektionen

ABC för en aktivitetsbaserad arbetsplats åt SI

Skolinspektionens medarbetare granskar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor. Reform och Hifab projektledning har hjälpt SI att utforma lokaler för 250 medarbetare i ABW.

 • År
  2021
 • Kategori
  • Kontor
  • Ljusdesign
 • Uppdragsgivare
  HIFAB/ Skolinspektionen
 • Plats
  Stockholm
 • Status
  Färdigställt

Skolinspektionen ska verka för att barn och elever får goda förutsättningar. För att kunna utföra sitt ansvarsfulla arbete ska de naturligtvis ha arbetslokaler som stödjer deras arbete på ett professionellt sätt och skapar en harmonisk och engagerande miljö.

Reform har tillsammans med Hifab projektledning skapat lokaler som stödjer ett aktivitetsbaserat arbetssätt utifrån verksamhetens behov och karaktär.

Resultatet är lokaler som andas kvalité och är hållbara. Nära 40% av möblerna är återbrukade. Grönska och varma kulörer och material för att förstärka samarbete, och sammanhållna kulörer där visuellt lugn och harmoni har eftersträvats. Till sist, öppenhet och flexibilitet är en förutsättning för ett modern svensk statligt verk och det har skapats med ljus och variation i funktioner och utformning. Mjuka former från Skolinspektionens logotyp har inspirerat till formspråket på glaspartiernas mönster.