NCC HK
NCC HK

NCC:s arbetsmiljö – en förebild för framtiden

NCC:s nya huvudkontor i Järva Krog är ett led i byggföretagets identitetsförskjutning för framtiden. NCC ville stoltsera med en byggnad som förmedlade företagets värden och syn på omvärlden samt skapa en arbetsplats som främjar god hälsa och uppmuntrar till en aktiv livsstil.

– NCC är en förebild i branschen genom deras nya kontor. Som svar på det skapade vi arbetsmiljöer som är framtidssäkrade, både genom att främja samverkan såväl som att lokalerna enkelt kan justeras och anpassas för skiftande behov över tid, säger Jenny Öberg.

Även återbruk och hållbarhet stod högt på agendan. Bland annat är materialet i betongstommen återanvänt från den gamla NCC-byggnaden.

 • Projektkontakt: Jenny Öberg
 • Foto: Jason Strong (Foton ägs av Martela)
 • År
  2019
 • Kategori
  • Kontor
 • Uppdragsgivare
  NCC
 • Plats
  Stockholm

Arbetsmiljöer en förebild för framtiden 

Reform har dimensionerat inredningen baserat på en behovsanalys via Leesman, en enkätundersökning där alla medarbetare svarat på sina behov kopplade till lokalen. Med data från en seriös dimensioneringspartner är det möjligt att jämföra nyckeltal med andra branscher och sedan utkristallisera unika behov för kunden.

– Siffror är ett viktigt stöd i våra processer, ett bra verktyg för att kommunicera och samarbeta med kunden. Data är något vi kan luta oss tillbaka på och som ger trygghet i analys- och planskede, fortsätter Jenny Öberg.

Återbruk av möbler är en självklarhet i dag. Hos NCC får de nytt liv med nya sammanhang och en uppgradering av ytskikt. Färgskalan hålls dämpad med mycket gröna växter

Planen som Reform tagit fram bygger på varje medarbetares analys av sitt eget arbetssätt, vilket lokalerna ska stötta. Jenny fortsätter:

– Framtidens arbetssätt bygger på tilliten till medarbetaren själv och dennes förmågor.

Byggnadens första plan är öppet för allmänheten, en betydande idé som signalerar samverkan både med staden och människan. I de två övre planen erbjuds det ”kontor i kontoret”, rum och platser för medarbetare att boka för projektspecifika arbeten eller exempelvis mötesrum för externa besök. De övre våningsplanen är designade för internt bruk med omkring 250 medarbetare per våning. Totalt rymmer byggnaden cirka 800 medarbetare.