intrum
Intrum

Enad drivkraft mot en ny mötesplats och samarbete med stor ambition för minskat klimatavtryck

Intrum jobbar med människor och deras privatekonomi. En del av syftet är att bana väg mot en sund ekonomi. Detta styrs av fyra grundläggande värderingar som visar hur Intrum beter sig i det dagliga arbetet. Det handlar om att skapa värde för människor, företag och samhälle med ett enat agerande för att i alla lägen behandla alla med omtanke och respekt, som uppnås med lika rättvisa och ärlighet.

 • År
  2020
 • Kategori
  • Kontor
 • Uppdragsgivare
  Intrum
 • Plats
  Stockholm

Ambitionen med Intrums nya kontor för Stockholm och Göteborg är en gemensam förändringsresa och att säkra förutsättningar till en god fysisk arbetsmiljö och involvering av medarbetare till samverkan och samspel. Öka fysisk aktivitet i vardagen mot en friskare arbetsmiljö.

En gemensam förändringsresa

Ta kostnadsmedvetna beslut som går i linje med Intrums verksamhet i att optimera kontorsytorna, göra miljömedvetna val och möjliggöra en ökad produktivitet.

Det främsta argumentet är att skapa stolthet på en attraktiv arbetsplats. En sund arbetsmiljö med en positiv förändring och en ökad kongruens med verksamheten och kulturen.

Intrum hade tidigare mycket för stora lokaler i Stockholm och Göteborg.  Genom workshops och förändringsarbete har vi som arkitekter implementerat vision, mål och ambition i nya lokaler, där huvudmålet har varit att skapa den bästa arbetsplatsen för Intrum.

Genom förstudier och projektmål sammanställdes gemensamma mål för den nya arbetsmiljön.  Uppdraget var att formge ett kontor som stimulerar och möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt.  Reform erbjöd hållbara material genom hela projektet – vilket togs väl emot av projektgruppen.

Under designprocessen skulle de nya effektmålen uppfyllas. Reform skapade ett trivsamt kontor med huvudfokus på hållbara material och effektiv resursanvändning.

Välmående med ljus, kulörer och kontraster i en arbetsmiljö attraherar och ger bra förutsättningar för alla sinnen på en hälsosam arbetsplats.

Hållbarhetsarbetet är ett förhållningssätt

Reform skapade ett starkt visuellt koncept som är lätt att applicera på alla Intrums kontor där vi tolkade Intrums kärnvärden, principer, identitet och grafisk profil som nu utgör grunden till formspråket.

Ambitionen växte fram till att uppnå ett originellt kontor, där hållbarhetsarbetet är ett förhållningssätt baserat på flera aspekter, material, möbler, färg, formspråk, samt kontoret som arbetsplats och mötesplats.  Reform har valt möbler med hög miljömärkning. Flera produkter är tillverkade i Sverige av råmaterial från svensk skog.   

Till specialritad inredning har använts skivmaterial av spillmaterial och återvunnet skosgmaterial. MDF-skivor som utgör stor del av alla dolda delar i snickerier, innehåller inget formaldehyde.

Återvunnet fiskenät och industriavfall

Majoriteten av de valda möbeltextilierna är tillverkade av återvunnen polyester och har en hög slitstyrka. 82% av golvytan täcks av textilmatta tillverkad av återvunnet fiskenät och industriavfall. Reform har även valt att inte föreskriva några animaliska produkter såsom ull och läder. Detta ur miljösynpunkt men även ur ett etisk perspektiv.

Vi har valt att färgsätta väggar och golv i en dov tidlös färgskala och ett använt ett klassiskt formspråk utifrån cirkeln och kvadraten (som även finns i Intrums logotyp). För att få en variation är kontoret indelat i olika färgkodade zoner samt göra medvetna val av kontraster i ljus och textur.

Reform:s team med inredningsarkitekter och ljusdesigners har arbetat mot ett tydligt mål att skapa den bästa arbetsplatsen för Intrum så att de kan attrahera nya medarbetare i en sund behovsanpassad arbetsmiljö. Resultatet är en inbjudande arbetsmiljö med många samarbetsytor och arbetsytor.