Reflex och Reform Arkitekter skapar lab för framtiden.

Arkitekt Maria Rudberg och inredningsarkitekt Thea Lautrup berättar om arbete och förhållningssätt till den komplexa men fascinerande värld som rör labmiljöer.

Lab är en del av vårt DNA. I decennier har vi utvecklat en metodik och kompetens för att skapa framtidssäkra och flexibla lab som kan utvecklas med verksamheten och fungera lika bra idag som om 10–15 år.

Lab för framtiden

play


Se fler filmer från Reform