HÅLLBARHET

Hållbarhet en självklarhet och något som vi ständigt utvecklar och implementerar i vår verksamhet.

Inventera

Första steget i våra uppdrag är att inventera befintliga förutsättningar och att uppmärksamma kvaliteter och möjligheter inom återbruk. Vi inventerar lokaler, flöden, byggnadsmaterial, inredning, möbler och belysning.

Involvera

Våra kunder och samarbetspartners måste vara med på tåget för ett framgångsrikt projekt. Vi leder gemensamma workshops för att definiera behov, krav och målbilder tillsammans. Vi utgår från våra kunders riktlinjer men pushar alltid på för att nå ännu lite längre.

Inspirera

Vi vill skapa förståelse för vikten av hållbara projekt och vi vill inspirera genom att visa att både process och resultat inte behöver påverkas negativt eller kosta mer. Vi håller inspirationsföreläsningar om återbruk och up-cycling och om hur detta på djupet påverkar våra kunders varumärken och stoltheten hos medarbetarna.

Identifiera

När förståelsen för behov, krav och mål finns tydligt formulerat, så identifierar vi möjligheterna för återbruk och cirkulära processer i projektet. Vilka kvaliteter ska vi bevara och lyfta fram? Vilka möjligheter finns att utveckla befintligt? Vad behöver avvecklas för att skapa långsiktig kvalitet?

Prioritera

Vad är det allra viktigaste att uppfylla i respektive projekt och hur mycket får det kosta ekonomiskt och miljömässigt? Den slutliga prioriteringen görs tillsammans med kund och samarbetspartners. Här definieras budget och hållbarhetsmål i detalj.

Reflex och Reform har en egenutvecklad hållbarhetskompass som stöd och ledning genom våra uppdrag. Vi utgår från olika och för uppdraget relevanta skalor och fokus, från jorden till staden till byggnaden och rummet. Initialt i varje uppdrag utarbetas ett hållbarhetsdirektiv med de allra mest prioriterade punkterna som ska vara ”top of mind” från start till mål.

Inom hållbarhetskompassen behandlas bl a områden som ytoptimering, tillgänglighet och inkludering, långsiktighet och flexibilitet, energi och belysning, material- och produktval mm.

Projekt i urval

Reflex – All in återbruk

Se hur vi skapade ett nytt kontor åt oss själva där vi återbrukade all vår inredning. Det var ett spännande projekt med en hög ambitionsnivå för såväl miljön som för den nya arbetsplats funktion och arkitektur.

SE FILM OM PROJEKTET

Hållbarhet som aktivt förhållningssätt

Intrums målbild är ökad stolthet genom en hållbar arbetsplats. Reform har skapat en arbetsplats för att attrahera nya medarbetare i en sund och hållbar arbetsmiljö. Vi har valt möbler med högsta miljömärkning och alla produkter är tillverkade i Sverige av råmaterial från svensk skog. Till inredning har skivmaterial av återvunnet skogsmaterial använts och 80% av golvytan täcks av en textilmatta tillverkad av återvunnet fiskenät och industriavfall.

INTRUM

Upcycling och materiellt återbruk

Med flera internationellt uppmärksammade projekt och hands-on remake åt bland annat Stockholm stad, driver Daniel Svahn sina hjärtefrågor och dess utveckling på Reform. Daniel arbetar med stort fokus på att utforska cirkulära system och materiellt återbruk inom fältet för inredningsarkitektur och möbeldesign.

Dynabyte – Attraherar talanger med alternativa världar

När Dynabyte flyttade in i det klassiska KTH-huset på Drottninggatan sattes målet att enbart använda återbrukade och begagnade möbler. Konceptet blev ”Down the rabbit hole” – en kavalkad av olika fantasivärldar som tillsammans med husets klassiska arkitektur skapar en unik och lekfull miljö. Alla möbler är inköpta på auktion eller begagnatsiter.

DYNABYTE

Liljeholmshuset – Remake i praktiken med Stockholms stad

Liljeholmshuset utvecklas till en mötesplats för unga och med stort fokus på återbruk bistår vi med experthjälp kring upcycling, re-design och ombyggnation av gamla möbler till nya varianter och funktioner. Genom workshops och snickrande tillsammans med personal och ungdomar utforskar vi återbrukets fantastiska möjligheter.

Kontaktpersoner

Daniel Svahn

Inredningsarkitekt, återbruksförespråkare

070 758 64 19

daniel.svahn@reflexark.se

Vill du boka en inspirationsföreläsning? Hör av dig till Daniel.

Jenny Öberg

Inredningsarkitekt SIR/MSA, hållbarhetsansvarig Reflex

070-758 64 26

jenny.oberg@reflexark.se