För att ytterligare stärka och utveckla vårt hållbarhetsarbete och klimatlöfte inför framtiden har vi under våren anslutit oss till Klimatarena Stockholm. Vi är initialt med i två spännande arbetsgrupper; Klimatsmarta byggmaterial samt Återbruksmarknaden. 


Så spännande, kul, intressant och viktigt. Det är tillsammans som vi når verkliga resultat och förändring.