PDF Svenska

Cresnia

Klassiskt kontor med djärva färger och modern konst

Cresnia är en fastighetskonsultfirma med ett speciellt intresse för modern konst. Deras nya lokal har en klassisk bakgrund med väggpaneler i trä och stuckatur, djärva kulör- och materialval samt en rejäl dos konst och design. Det mesta är specialritat och anpassat för lokalen.