Belysning extra viktig när vi jobbar utifrån nya förutsättningar

Ljusdesign

För att skapa en effektiv och behaglig arbetsmiljö är det viktigt att utforma belysning som är dynamisk, påverkbar och som passar arbetsuppgifterna. Här är det viktigt att ifrågasätta en slätstruken standardbelysning och istället lägga rätt ljus på rätt plats, vid rätt tid. Så sparar man även energi och det måste vi alltid förhålla oss till.

– Det handlar inte om några designarmaturer, utan det handlar om ett helhetsgrepp. Att skapa en miljö med rätt ljusnivåer och variation, en värme och en intensitet anpassad efter lokal, efter kulturen och arbetsuppgifterna. Ljusdesign handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för ett fungerande kontor, säger Beata Denton.

Belysning extra viktig när vi jobbar utifrån nya förutsättningar

play

NCC HK

Arbetsmiljöer en förebild för framtiden