On this site grows a rare plant called vityxne. It is a type of orchid with small white scented flowers that sit in rows along the stem. Though the vityxne is a rare plant it can be found throughout all of Sweden. The subspecies fjällyxne only grows in the mountain regions.

PDF English

Vityxne

Mountain cabin in cool climate

The mountain cabin Vityxne was created in symbiosis with the client. The shape of the house comes from an idea of a shape cut in half and shifted a bit. The exterior is a robust construction with silvery metal roof and a custom facade of 25x300mm laminated panels. The interior is a sober combination of black slate, white stained oak and white plaster and panel walls.
The lighting has been specially designed and is recessed in the ceiling and walls of all rooms. The mountain cabin will be finished and furnished by christmas 2012.

På den här platsen växer Vityxne - en sällsynt orkidé med små vitaktiga, väldoftande blommor på ett långsträckt ax. Dess underart fjällyxne förkommer bara i fjälltrakterna.

PDF English

Vityxne

Fjällhus i kargt klimat

Fjällhuset Vityxne är skapat i nära symbios med beställaren. Den avhuggna husformen skapades ur idéen om en formlimpa, skuren mitt itu för att sedan förskjuta de två kropparna något. Exteriören utgörs av en specialfasad av limträpanel och plåttak i silvermetallic. Interiören är en sober kombination av svart schiffer, vitbetsad ek och väggar av gips och panel. Ljussättningen är specialritad för huset och infälld i tak och väggar.