NCC HK

Arbetsmiljöer en förebild för framtiden

NCC HK

NCC:s nya huvudkontor i Järva Krog är ett led i byggföretagets identitetsförskjutning för framtiden. Här ville man stoltsera med en byggnad som talade företagets värden och syn på omvärlden samt skapa en arbetsplats som främjar god hälsa och uppmuntrar till en aktiv livsstil.

– NCC uttryckte att de ville vara en förebild i branschen genom deras nya kontor. Som svar på det skapade vi arbetsmiljöer som är framtidssäkrade, både genom att främja samverkan såväl som att lokalerna enkelt kan justeras och anpassas för skiftande behov över tid, säger Jenny Öberg.

Även återbruk och hållbarhet stod högt på agendan. Bland annat är materialet i betongstommen återanvänt från den gamla NCC-byggnaden.

 • ÅR
  2019
 • KATEGORI
  Kontor
 • UPPDRAGSGIVARE
  NCC
 • PLATS
  Stockholm
 • STATUS
  Färdigställd
Jason

Arbetsmiljöer en förebild för framtiden 

Reform har dimensionerat inredningen baserat på en behovsanalys via Leesman, en enkätundersökning där alla medarbetare svarat på sina behov kopplade till lokalen. Med data från en seriös dimensioneringspartner är det möjligt att jämföra nyckeltal med andra branscher och sedan utkristallisera unika behov för kunden.

– Siffror är ett viktigt stöd i våra processer, ett bra verktyg för att kommunicera och samarbeta med kunden. Data är något vi kan luta oss tillbaka på och som ger trygghet i analys- och planskede, fortsätter Jenny Öberg.

Planen som Reform tagit fram bygger på varje medarbetares analys av sitt eget arbetssätt, vilket lokalerna ska stötta. Jenny fortsätter:

– Framtidens arbetssätt bygger på tilliten till medarbetaren själv och dennes förmågor.

Byggnadens första plan är öppet för allmänheten, en betydande idé som signalerar samverkan både med staden och människan. I de två övre planen erbjuds det ”kontor i kontoret”, rum och platser för medarbetare att boka för projektspecifika arbeten eller exempelvis mötesrum för externa besök. De övre våningsplanen är designade för internt bruk med omkring 250 medarbetare per våning. Totalt rymmer byggnaden cirka 800 medarbetare.

Mötesplats för människor i staden

Den samlande faktorn som både ger byggnaden karaktär och fysiskt agerar samlingsplats är den så kallade NCC-trappen. I samarbete med White, som ritat byggnaden, har två atrium formats kring trappen. Här finns en gradäng med sittplatser för vila, möten och spontant arbete. Runt trappen är även kafémiljöer och mötesplatser placerade på varje våningsplan. Denna rumsliga installation i limträ är som kronan på verket, en symbol för ett samlat NCC, tillgängligt för alla.

 
 

Fotograf: Jason Strong (Foton ägs av Martela)

En stor utmaning innebar att skapa en visuell indelning av byggnaden som tydligt vägleder besökare och medarbetare som måste kunna orientera sig i det 17 000 kvadratmeter stora kontoret. Arbetsmiljöerna är därför indelade i olika teman som också ska bidra till variation. Dessa är aktivt, harmoniskt och klassiskt vilket också talar om dess olika funktioner. De aktiva miljöerna bjuder in till liv och rörelse, medan de harmoniska miljöerna erbjuder lugnare och mer bibliotekslika rum. De klassiska är framförallt skapade för att vara tidlösa.

Utvalda bilder