Nacka Energi

Med gemensam kraft mot en smartare framtid

Nacka Energis medarbetare planerar, projekterar och monterar utbyggnader, drift och underhåll av elnätet och distribuerar el till över 28 000 abonnenter i ett starkt expansivt Nacka kommun.

Lokalerna på Ryssviksvägen i Point Nacka färdigställdes 2018 och tar tillvara ”energier” och stärker identitet för en verksamhet med högt tryck. Arbetsmiljön stärker samverkan, gemenskap och teamarbete. Närhet i lokalerna för montörer och övriga medarbetare, med servicebilar och lagerlokaler, kontorsytor och mötesplatser, samt en tydlig, öppen och robust miljö har prioriterats, delaktighet för alla!

Gränser mellan olika zoner i lokalen tydliggörs, från den kraftfulla samarbetszonen med en tillåtande miljö för kreativa möten, avslappning och gemensam information, till zoner för fokuserat arbete i en lugnare kontext. Zoner avgränsas och tydliggörs i det öppna sammanhanget främst med olika golvmaterial och kulörer. Möblerna är utvalda för olika typer av arbete med variation och tåliga möbler “för alla” i fokus.