Microsoft

Sett genom en lins

Microsoft

Temat linser och reflektorer från kameran står som koncept både för inredning och ljussättning i det här projektet. Det anspelar på just denna enhets fokus som utvecklare av kamerabiten i mobiltelefoner.

 • ÅR
  2017
 • KATEGORI
  Ljusdesign
 • UPPDRAGSGIVARE
  Microsoft
 • PLATS
  Lund
 • STATUS
  Färdigställd

Själva arbetsplatsbelysningen är framtagen i samråd med brukaren; det indirekta uppljuset är konstant, medans nedljuset är separat dimbart för varje dubbel arbetsplats. Det ger stor individuell anpassning för olika typer av krav vid grafiskt skärmarbete.

Designarmaturer är valda utifrån temat och undertaksplattor med speglande yta används för att reflektera ljuset i vissa utrymmen.

Utvalda bilder