Mosaik

Mosaik is a flexible and modulebased meetingtable in oak. You can turn and combine the modules to create many different shapes, for different situation. By linking device do you design the tables to the desired shape and size.

Mosaik

Mosaik är ett flexibelt och modulbaserat mötesbord i ek. Genom att vrida och kombinera Mosaikborden kan många olika bordsformer skapas, för olika syften och möten. Genom kopplingsbeslag sätter man ihop borden till önskad form och storlek.