PDF English

Avenue signs

Unexpected advertising signs

These 16 meter tall ad signs are situated by the E4 highway in Stora Wäsby and Infra City north of Stockholm, Sweden. The purpose is to retrieve the 400 years
old linden avenue leading to Wäsby Castle. During the 60´s the avenue was split in half by the new E4 highway. The signs create an articulate visual connection
between the avenue’s east and west sides. Two of the metal trees have digital LED-signs mounted on them.
The unique artistic shape and placement of the trees has made a new landmark and a new northern gate to Upplands Väsby. The construction is built in corten
steel and will get a deep rusty-red colour through the first years

PDF English

Alléskyltar

Reklamskyltar på nytt sätt

Dessa 16 meter höga reklamskyltar står vid E4 vid Stora Wäsby allé och Infra City. Syftet är att återupprätta den 400 år gamla lindallén till Wäsby slott som på 60-talet klövs itu av E4 dragningen. Skyltarna skapar en tydligare visuell koppling mellan alléns östra och västra sida. På 2 av träden sitter digitala LED-skyltar.

Trädens unika konstnärliga utformning och placering är ett nytt landmärke och en ny nordlig port till Upplands Väsby. Skyltarnas hela konstruktion i cortenstål och får med åren en klar och rostig rödton.