PDF English

Valsen

A modern addition to a classic 1920’s building

A growing family’s needs of more bedrooms, bigger kitchen and a new laundry space – was met through an additional building of three efficiently planned floor plans. The additional building was placed courtside to the main house.
The ground floor is completely immersed into the ground, which makes it not visible viewing from the street. The immersion leads to a more generous space on ground level with big windows that has direct contact with the outside garden.
There are indoor passages on all floors between main building and the additional building. The new modern formed addition is contrasting to the main buildings original form, but they connected through choice of material and colour.

Material and color brings the modern addition and the original house together

Material och kulör förenar en modern tillbyggnad med det ursprungliga huset

PDF English

Valsen

Modernt tillägg till klassiskt 1920-tal

En växande familjs behov av fler sovrum, större kök och ny tvättstuga - besvarades genom en tillbyggnad i tre effektiva våningsplan. Tillbyggnaden är placerad på husets gårdssida. Bottenplan är helt nedsänkt i marken vilket gör att den inte syns från gatan. Nedsänkningen ger generösa ytor i markplan med stora fönster och direktkontakt med trädgården. Interiört finns passager mellan tillbyggnad och ursprungligt hus på alla plan. Tillbyggnadens moderna form kontrasterar mot husets ursprungliga form och förenas genom materialval och färgsättning.