The Mountain Cabin is available in three sizes, Little Skarven, Great Skarven and Little Skarven with basement named after two moutain tops in Härjedalen.

PDF English

Fjällhuset

When the architect designs his dream cabin

They are designed from Härjedalens climate and design tradition. The Mountain cabin is from the outside a reduced and barren architecture, historically rooted in Härjedalens design tradition. Building materials and installations are of very high quality and are chosen with great care to achieve long life, low energy and the right "feeling". The inside is lined with pine plywood and slate, which gives a strong materiality and contrast to the white winter landscape.

Six Skarven Cabins are produced in Härjedalen. Two more cabins are produced during 2012.
They are built with prefabricated elements from Norrlands Trähus in Hammerdal. Internal fittings such as kitchens, bathrooms, sauna, by Fjällmark Bygg in Hede.
More info about the Cabins, see www.fjällhuset.se

Fjällhuset Skarven finns i två storlekar, LillSkarven och StorSkarven, och har fått sitt namn efter två fjälltoppar i Härjedalen

PDF English

Fjällhuset

När arkitekten bygger eget

Fjällhusen är designade för Funäsdalsfjällens klimat och designtradition. Utsidan har en reducerad och karg arkitektur, historiskt förankrad i Härjedalens “laduarkitektur.” Insidan är klädd i obehandlad furuplywood och naturskiffer som kontrasterar mot det vita vinterlandskapet. Byggnadsmaterial och tekniska installationer håller mycket hög standard och har valts med stor omsorg för att uppnå lång hållbarhet, låg energiförbrukning och rätt “känsla”. Det 10:e Skarvenhuset produceras vintern 2015/16.